Rekisteri- Ja Tietosuojaseloste

Matin js Liisan

Rekisteripitäjän nimi: Matin ja Liisan Asema Oy
Osoite: Kuopiontie 210, 73100 Lapinlahti
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: NN
Sähköposti: [email protected]
Rekisterin nimi: Matin ja Liisan Asema Oy:n henkilökontaktirekisteri.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Matin ja Liisan Asema Oy:n asiakaspalveluun ja markkinointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö:     
    Nimi
    Sähköpostiosoite
    Osoite
    Puhelinnumero
    Yritys/Yhdistys
    Henkilön antama palaute / muu viestisisältö esimerkiksi ryhmätilauslomakkeelta

Säännönmukaiset tietolähteet: Verkkopalvelun kautta kerätyt käyttäjätiedot. (Uutiskirjeen tilaus tai muu täytettävä verkkolomake)

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta muiden kuin Matin ja Liisan Asema Oy:n käyttöön. 

Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.

Tarkastusoikeus: Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tästä tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällaisen toiminnan henkilö voi kieltää ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.